Author Topic: Njesite e matjes  (Read 13609 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Iliria

  • Guest
Njesite e matjes
« Reply #2 on: October 04, 2008, 06:07:54 AM »
MILE,          M
JARD,          Y
FUT,           F'
INC,            I"
PAUNT,       LB
ANZ,          OZ
LITER ,        L
 F HAJT,      FH
 GALON,       GAL.
KUATER,.     QT

tara

  • Guest
Njesite e matjes
« Reply #1 on: October 03, 2008, 10:46:10 PM »
Dime qe ne sistemin nderkombetar te njesive matese ose(SI) jane 7 njesi matese
Gjatesia meter m
koha   sekond  s
temperatura grade k
sasia e lendes moli mol
rryma elektrike amper a
intesiteti i drites kandela cd
masa kilogram kg

Ju duhet te thoni sa me shume njesi matese te cilat jane perdorur me pare dhe nuk bejne pjese ne (SI) pra ne 7 njesite matese te mesiperme. ai qe gjen sa me shume shpallet fitues dhe merr 1 pike.